Zakładanie nowego konta

Dane logowania

Login musi składać się z minimum 6 znaków (max 20). Dopuszczalne są tylko litery alfabetu łacińsiego (bez polskich znaków) i cyfry. Znaki specjalne są niedozwolone.
Hasło musi składać się z minimum 6 znaków (liter, cyfr lub znaków specjalnych) oraz musi zawierać przynajmniej jedną literę i cyfrę. Dozwolone są litery alfabetu łacińskiego bez polskich znaków.

Dane rejestracyjne użytkownika

Podany e-mail musi być adresem, do którego użytkownik ma stały dostęp, gdyż na ten adres będą przesłane potwierdzenia rejestracji z danymi logowania, potwierdzenia zgłoszeń na szkolenia i inne ważne komunikaty dotyczące szkoleń, a w przypadku zapomnienia hasła podany adres e-mail umożliwi odzyskanie dostępu do portalu.

Dane nabywcy

Osoba fizyczna musi podać swój NIP
Naciśnięcie przycisku Pobierz z bazy GUS spowoduje wczytanie danych adresowych nabywcy dla wprowadzonego numeru NIP (dotyczy tylko podmiotów).
* Przy braku ulicy podaj nazwę miejscowości i nr

Dane odbiorcy faktury

Osoba fizyczna może podać 000000000.
  Naciśnięcie przycisku Pobierz z bazy GUS spowoduje wczytanie danych adresowych odbiorcy faktury dla wprowadzonego numeru REGON (dotyczy tylko podmiotów).
* Przy braku ulicy podaj nazwę miejscowości i nr
Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na szkolenie i w celu rejestracji konta użytkownika, zapisu na szkolenie i organizacji logistycznej szkolenia (tworzenie list obecności, wystawianie rachunków).

     Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki Ochrony danych osobowych